Chương trình liên kết đối tác

Chúng tôi luôn mong muốn liên tục tìm kiếm các đối tác lâu dài. Vì vậy, nếu bạn là một cá nhân hoặc một tổ chức, nếu bạn muốn hợp tác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các chủ đề chính và nội dung hợp tác cơ bản như sau:

  1. Streamer: chúng tôi sẽ tài trợ cho bạn sử dụng dịch vụ GIAMPING miễn phí, chúng tôi cũng sẽ đăng bài về bạn trong phần đối tác của trang chủ. Tất cả đều đơn giản; khi liên hệ, bạn nên cung cấp thông tin về địa chỉ truyền phát của mình để chúng tôi có thể quảng cáo rộng rãi tới người dùng.

  2. Nhà cung cấp máy chủ: nếu bạn muốn tài trợ máy chủ cho dịch vụ của chúng tôi, điều này rất vinh dự. Đổi lại, chúng tôi sẽ liên tục quảng bá chất lượng dịch vụ của bạn tới tất cả người dùng, đây cũng là kênh sẽ quảng cáo rộng rãi các dịch vụ của bạn một cách tốt nhất.