• Thông tin thêm về loại tài khoản PREMIUM, xem ở đây: https://giamping.com/dang-ky-su-dung/
 • Để sử dụng được VPN thì bạn cần phải có Tài khoảnMật khẩu đặc biệt (có dạng Z1234567/P12345). Mục đích của giamping.com là để bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, Admin không cần phải  biết mật khẩu của bạn và bạn cũng không cần phải cung cấp bất cứ thông tin gì cho Admin, tất cả chỉ cần trao đổi qua Email.
 • Tài khoản được tạo ngẫu nhiên khi thẻ được nạp thành công (hiển thị thông tin sử dụng VPN ở trang nạp thẻ ngay lập tức), không cần gia hạn, hết hạn thì Donate để nhận tài khoản khác. Nếu muốn gia hạn cho tài khoản thì có thể dùng tính năng chuyển tài khoản thành code và lấy code này thêm vào tài khoản đang sử dụng.
 • PhoneEmail dùng lấy lại thông tin tài khoản nếu bạn lỡ quên mất, nếu bạn không muốn thêm vào thì cũng không ảnh hưởng gì khi sử dụng VPN (một bản sao sẽ tự động gửi đến địa chỉ Email và Phone của bạn nếu có cung cấp).

 • 5 hình thức để Donate, bạn cứ chọn cái nào tiện lợi với mình nhất (click vào menu bên dưới):

→Nếu muốn dùng Paypal thì click vào nút Donate tương ứng ở bên dưới, sau đó đăng nhập vào tài khoản Paypal của bạn để Donate qua cho Admin, thông tin tài khoản VPN sẽ được gửi đến Email Paypal đã Donate ngay lập tức (khoảng 30s).

 • → 1$ lấy 10 ngày sử dụng.
 • → 5$ lấy 90 ngày sử dụng.
 • → 10$ lấy 190 ngày sử dụng.
 • → 15$ lấy 290 ngày sử dụng.
 • → 20$ lấy 390 ngày sử dụng.
 • →Nếu bạn muốn chuyển tiền bằng số tài khoản thì chuyển đến:

 • Ngân hàng Ngoại Thương (VCB) chi nhánh Quận 5 TPHCM
 • Số tài khoản: 0071000777569
 • Tên tài khoản: NGUYEN THANH SANG
 • Hoặc
 • Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chi nhánh Quận 5 TPHCM
 • Số tài khoản: 603704060084916
 • Tên tài khoản: NGUYEN THANH SANG
 • →Nếu bạn muốn chuyển tiền bằng số thẻ thì chuyển đến:

 • Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chi nhánh Quận 5 TPHCM
 • Số thẻ: 9704416850008685715
 • Tên tài khoản: NGUYEN THANH SANG
 • →Nội dung chuyển tiền thì nhập [PREMIUM Email Phone] (Phone không bắt buộc phải có), thông tin tài khoản sẽ được gửi đến Email.

  →Khác Bank thì bạn nên chuyển bằng số thẻ sẽ có giao dịch nhanh hơn nhiều lần so với chuyển truyền thống bằng số tài khoản.

  Bạn chuyển tiền đến số điện thoại 0986098600 với nội dung là [PREMIUM Email] (Email không bắt buộc). Thông tin tài khoản sẽ tự động gửi đến số điện thoại và Email của bạn dựa trên số tiền tương ứng.