• Thông tin thêm về loại tài khoản PREMIUM, xem ở đây: https://giamping.com/dang-ky-su-dung/
 • Để sử dụng được VPN thì bạn cần phải có Tài khoảnMật khẩu riêng biệt (có dạng Z1234567/P12345).
 • Tài khoản được tạo ngẫu nhiên khi thẻ được nạp thành công (hiển thị thông tin sử dụng VPN ở trang nạp thẻ ngay lập tức), không cần gia hạn, hết hạn thì Donate để nhận tài khoản khác (có thể dùng tính năng chuyển đổi tài khoản thành Code gia hạn trong soft GiamPing, rồi dùng nó để gia hạn bất kỳ tài khoản cùng loại nào nếu bạn muốn).
 • PhoneEmail dùng lấy lại thông tin tài khoản nếu bạn lỡ quên mất, nếu bạn không muốn thêm vào thì cũng không ảnh hưởng gì khi sử dụng VPN (một bản sao sẽ tự động gửi đến địa chỉ Email của bạn).

 • 4 hình thức để Donate, bạn cứ chọn cái nào tiện lợi với mình nhất (click vào menu bên dưới):

→Nếu muốn dùng Paypal thì click vào nút Donate tương ứng ở bên dưới, sau đó đăng nhập vào tài khoản Paypal của bạn để Donate qua cho Admin, thông tin tài khoản VPN sẽ được gửi đến Email Paypal đã Donate ngay lập tức (khoảng 30s).

 • → 5$ lấy 90 ngày sử dụng.
 • → 10$ lấy 190 ngày sử dụng.
 • → 15$ lấy 290 ngày sử dụng.
 • → 20$ lấy 390 ngày sử dụng.
 • →Nếu bạn muốn chuyển tiền bằng số tài khoản thì chuyển đến:

 • Ngân hàng Ngoại Thương (VCB) chi nhánh Quận 5 TPHCM
 • Số tài khoản: 0071000777569
 • Tên tài khoản: NGUYEN THANH SANG
 • Hoặc
 • Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chi nhánh Quận 5 TPHCM
 • Số tài khoản: 603704060084916
 • Tên tài khoản: NGUYEN THANH SANG
 • →Nếu bạn muốn chuyển tiền bằng số thẻ thì chuyển đến:

 • Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chi nhánh Quận 5 TPHCM
 • Số thẻ: 9704416850008685715
 • Tên tài khoản: NGUYEN THANH SANG
 • →Nội dung chuyển tiền thì nhập [PREMIUM Email Phone] (Phone không bắt buộc phải có), thông tin tài khoản sẽ được gửi đến Email.

  →Khác Bank thì bạn nên chuyển bằng số thẻ sẽ có giao dịch nhanh hơn nhiều lần so với chuyển truyền thống bằng số tài khoản.