Gia hạn thời gian cho tài khoản đang sử dụng

Hiện tại GIAMPING đã update lên phiên bản mới, nên tính năng gia hạn cho tài khoản cũ đã không còn hoạt động (nếu anh em nào xài code LONGTERM thì vẫn tạo acc được bình thường, tuy nhiên chính sách này cũng đã không còn bán); anh em lên download phiên bản mới nhất, tự reg tài khoản theo ý muốn rồi sử dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản do mình tự tạo xong, bạn login vào và click vào MAIN MENU, sử dụng tính năng chuyển tài khoản cũ qua là sẽ có hạn dùng cho tài khoản mới.

Download