Kích hoạt SOCKS5 cho phần mềm thứ ba

  • Bạn chỉ việc nhập đúng tên Tài khoản & Mật khẩu như ở dưới là xong.

    • Nhớ chú ý địa chỉ IP trước khi đăng ký.

    • Có thể kiểm tra địa chỉ Public IP ở trang này: https://myip.ms/

    • Tài khoản VIP: mỗi session có thời hạn sử dụng trong 24 tiếng, nếu hết hạn thì chờ khoảng 15 phút để xác thực lại (không thể xác thực IP khác khi còn trong session).

  • Việc cấu hình sử dụng SOCKS5 với phần mềm thứ ba rất phức tạp và giao diện khó sử dụng nên chỉ dùng cho anh em nào rành về máy tính. Khuyến khích anh em dùng app GIAMPING cho hiệu quả. Khi đã kích hoạt dùng SOCKS5 cho app thứ 3 như ProxyCap, Proxifier,… thì không dùng app GIAMPING và ngược lại.

  • Kích hoạt này chỉ hỗ trợ cho các tài khoản giảm ping cũ (dạng như V1234567), kể từ phiên bản mới thì Admin không còn hỗ trợ việc kích hoạt SOCKS5 nữa vì lý do an ninh mạng (nhiều người lợi dụng SOCKS5 để tấn công từ chối dịch vụ và takedown các site khác).  • Nếu bạn muốn nhanh chóng Reset lại SOCKS5 của tài khoản thì nhập thông tin bên dưới: