GIAMPING.com THANH TOÁN TỰ ĐỘNG BẰNG THẺ CÀO

Bạn phải chọn chính xác mệnh giá thẻ nạp, chọn sai thì có thể sẽ bị trừ ngày sử dụng (nhà mạng phạt). Nếu bạn có sơ suất trong quá trình gạch thẻ, đừng ngần ngại liên hệ Admin để được hỗ trợ.

Thanh toán qua hệ thống ngân hàng

Copyright © 2016~2023 MASTERVNC. All rights reserved.