HỆ THỐNG GIAO DỊCH TIME CODE TỰ ĐỘNG

Loại thẻ:
Mệnh giá:
Mã thẻ (bắt buộc):
Seri (bắt buộc):
Tài khoản GP:
Địa chỉ email:
Mã bảo mật:

10,000 → 1 ngày sử dụng.

20,000 → 4 ngày sử dụng.

50,000 → 15 ngày sử dụng.

100,000 → 35 ngày sử dụng.

200,000 → 75 ngày sử dụng.

500,000 → 235 ngày sử dụng.

(*) Bạn phải chọn chính xác mệnh giá thẻ nạp, nếu chọn sai sẽ bị mất thẻ. Thanh toán thẻ cào chỉ được 70% so với giá chuẩn, nên bạn cân nhắc.

(*) Nếu bạn có nhập email thì code sẽ gửi qua email của bạn. Hệ thống thanh toán ưu tiên địa chỉ email, nên khi bạn có nhập email thì cho dù thông tin tài khoản có nhập hay không thì Time Code vẫn gửi qua email.

(*) Nếu bạn chỉ nhập tài khoản thì khi thanh toán thành công, tài khoản đó sẽ được gia hạn trực tiếp. Hệ thống sẽ tự kiểm tra xem tài khoản có tồn tại hay không trước khi check thẻ.

(*) Time Code không có hạn sử dụng, nên bạn có thể dùng bất cứ lúc nào cũng được. Code này sử dụng trong GIAMPING Application.