Recent questions and answers

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
answered Nov 3 in Hỗ trợ chung by admin (9.7k points)
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
answered Oct 21 in Hỗ trợ game by admin (9.7k points)
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
answered Oct 6 in Hỗ trợ game by admin (9.7k points)
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
answered Oct 4 in Hỗ trợ chung by admin (9.7k points)
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Hỗ trợ & Giải đáp (Question & Answer) của GIAMPING, nếu bạn có bất cứ vấn đề gì cần trợ giúp, đừng ngần ngại gửi câu hỏi. Bạn chỉ cần nhập các thông tin cần thiết và địa chỉ email để nhận thông báo khi có giải đáp, không bắt buộc phải đăng ký tài khoản hay đăng nhập. Vì đây là thông tin công cộng, cho nên bạn tránh gửi các dữ liệu riêng tư của mình lên.
Đối với các vấn đề liên quan đến hạ tầng mạng không ổn định (nhiều nguyên nhân), trước tiên bạn hãy dùng tính năng Traceroute MTR có sẵn trong GIAMPING Application (chuột phải lên máy chủ muốn kiểm tra), sau đó để cho công cụ đó test khoảng 1 phút, rồi bạn chụp hình lại để Admin có thể dễ dàng phân tích cho bạn nguyên nhân do mạng người dùng hay do mạng máy chủ.
...