TÀI KHOẢN ★VIP★ LONG-TERM

Hiện tại thì GIAMPING đã update lên phiên bản mới, nên không còn bán loại tài khoản LONGTERM nữa; tuy nhiên Admin vẫn còn hỗ trợ và các mã cũ vẫn hoạt động tốt; nếu anh em cần thì có thể mua gói Block 10 Time Code 30 ngày tương đương, chi tiết có thể xem ở bảng giá.

Để thêm hạn sử dụng cho tài khoản mới, anh em đổi thành tài khoản cũ trước; sau đó ở app mới anh em dùng tính năng chuyển đổi tài khoản cũ qua là xong, ngày sử dụng tương đương nhau.


ĐỔI LICENSE THÀNH TÀI KHOẢN GIAMPING↓

  • Nhập licence code và các thông tin cần thiết vào nội dung bên dưới.

  • Nếu bạn không nhập số điện thoại và email thì vẫn không ảnh hưởng gì đến việc nhận tài khoản GIAMPING. Nếu có nhập email thì bản sao thông tin tài khoản sẽ gửi đến email; nếu có nhập số điện thoại thì cũng tương tự, hệ thống sẽ tự động gửi SMS vào số điện thoại của bạn.