BLACK DESERT SERVER SEA CÓ EVENT CHO TÀI KHOẢN CHƠI VĨNH VIỄN VÀ HƯỚNG DẪN ANH EM GIẢM PING GIẢM LAG GIẢM DELAY ĐỂ CHƠI GAME BDO

Website: https://www.sea.playblackdesert.com/Event/TenMillion_Worldwide Sign up: https://account.sea.playblackdesert.com/Member/Join/ Link event: https://www.sea.playblackdesert.com/News/Notice/Detail?BoardMasterNo=1&CountryType=en-US&SearchType=&SearchText=&isProgress=True&BoardType=3&boardNo=1479 Group BDO SEA Vietnam: https://www.facebook.com/groups/bdosea/ Nhân dịp kỷ niệm 10 triệu Users đã tham gia chơi Black Desert Online, Pearl Abyss quyết định làm 1 cái event cho tài khoản chơi vĩnh viễn & miễn phí đối với người chơi đăng ký mới và thực hiện đủ 2 missions sau đây …