SỬA CHỮA TUYẾN CÁP BIỂN AAG (NHÁNH S1) HƯỚNG VŨNG TÀU

Theo thông báo từ hệ thống AAG-NOC và từ VNPT NET thì hệ thống cáp biển AAG có kế hoạch sửa chữa lỗi trên tuyến cáp biến AAG (nhánh S1). Từ ngày 01/06 đến ngày 05/06/2018: sửa chữa sẽ gây mất liên lạc toàn bộ lưu lượng qua trạm cáp Vũng Tàu và có thể ảnh hưởng đến …