GIAMPING.com BANK & QR CODE & PAYPAL & WEBMONEY

Có thể sử dụng IB/ATM Online, quét mã QR Code, hoặc qua cổng quốc tế PayPal/WMZ để thanh toán tự động. Time Code sẽ gửi tới địa chỉ email của bạn ngay lập tức khi thanh toán thành công hoặc nạp thẳng vào tài khoản giảm ping (dùng cho GIAMPING giamping.com, Hastega hastega.net).

Click vào đây để tra cứu đơn hàng

Copyright © 2016~2024 MASTERVNC. All rights reserved.