Email nhận code:
Số điện thoại:
Loại sản phẩm:

Lưu ý cần biết:

(*) Có thể sử dụng IB/ATM Online, quét mã QR Code hoặc cả MoMo để thanh toán tự động.

(*) Time Code sẽ gửi tới địa chỉ email/phone của bạn ngay lập tức khi thanh toán thành công. Nếu bạn không có phone thì có thể nhập sao cũng được, ví dụ như cứ paste số Admin 0986098600.

(*) Time Code không có hạn sử dụng, nên bạn có thể dùng bất cứ lúc nào cũng được. Code này sử dụng trong GIAMPING Application.