CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1075 CHO GIAMPINGVIP – CẬP NHẬT ENGINE LACENTY

Ở phiên bản mới nhất này thì Admin đã tích hợp khả năng tính lacenty (ping) khi bạn kết nối đến máy chủ game. Giờ đây khi ứng dụng của bạn phát sinh kết nối, hệ thống sẽ tự động tính toán chính xác độ trễ đến máy chủ game xD.