GIAMPING.com ngừng cung cấp loại tài khoản PREMIUM, chỉ có duy nhất loại tài khoản VIP

Như anh em đã biết thì chất lượng của GIAMPING.com ngày càng nâng cao và số lượng máy chủ đã ngày càng nhiều, và để đơn giản hơn cho người dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Kể từ ngày 15-04-2020, Admin sẽ bỏ gói PREMIUM 50k/tháng ra khỏi bảng giá. Như vậy giamping.com chỉ có 2 loại tài khoản duy nhất là FREE và VIP.

Anh em lưu ý là nếu có mua loại tài khoản PREMIUM trước đó thì vẫn sử dụng bình thường, không vấn đề gì cả; chỉ là không thể mua được tài khoản PREMIUM nữa thôi.