GIAMPING.COM ĐÃ CHÍNH THỨC CÓ THÊM KÊNH DONATE QUA DỊCH VỤ MOMO

Lúc trước giamping.com đã có kênh này rồi, nhưng thời điểm đó hệ thống tự động của MoMo nó hoạt động kém quá nên Admin đã bỏ, nay qua kiểm tra thì hiện tại MoMo nó đã hoàn thiện nên Admin chính thức thêm MoMo vào kênh Donate xD.