GIAMPINGVIP BIGUPDATE PHIÊN BẢN MỚI V1201 – 500+ MÁY CHỦ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Đáp ứng sự ủng hộ nhiệt tình của anh em trong thời gian qua. Admin đã update ứng dụng GiamPingVIP lên phiên bản mới v1201. Ở phiên bản này thì hệ thống máy chủ đã được bổ sung từ 80+ lên trên 500 máy chủ trên toàn thế giới. Các máy chủ mới được tối ưu chuyên chơi game gọi là Newline, các máy chủ hiện tại được gọi là Legacy. Hy vọng với lượng server khổng lồ như thế sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh em. Thanks! Admin!
cb4a39d396931ff73c94cfa965886395.png
cd9348de5e50ddb523baf4a247485204.png