Hướng dẫn anh em dùng tính năng Run Custom của GIAMPING Application để chơi tốt game VALORANT Global ở chế độ GPN (chỉ fix đúng game mà không làm ảnh hưởng kết nối khác))

  • Đầu tiên anh em chuột phải vào máy chủ muốn sử dụng, chọn tính năng Run Custom.
  • Sau đó mình sẽ add file RiotClientServices.exe vào.
  • Kế tiếp là phần tham số truyền vào bạn nhập là –launch-product=valorant –launch-patchline=live (cái này anh em xem thuộc tính của icon VALORANT ở desktop nó cũng hiện y chang). Ý nghĩa là cho client hiểu là mình muốn chơi VALORANT.
  • Sau đó chỉ việc chuột phải lên và thực thi cấu hình là xong. Game mở ra chỉ việc vào chơi thôi, game sẽ được chạy ở chế độ GPN cao cấp.

b66793e8f17ef178c0859c79a157a9da.png
bf532479a74dd9072726c87b6e7a9853.png
f7705c5e328dcc1ac9c56780dfc4d916.png
c969b5a7c8354d345b33196d097cb811.png

Tags: