HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG OPENVPN TRÊN MACOS

  1. Tải OpenVPN dành cho MacOS ở trang này https://tunnelblick.net/
  2. Truy cập vào địa chỉ ovpn.giamping.com để lấy files cấu hình các máy chủ.
  3. Sau đó kết nối với Tài khoản và Mật khẩu rồi sử dụng như bình thường.
  4. Chúc bạn thành công (không cần phải cấu hình gì thêm ở phần mềm Tunnelblick).

6c7939d3f5f62c989727b5eab595d88a.jpg
566e142112af84938a857518a5d7ca74.jpg
09d108d4a40731764e7a18ac4b0ed2f2.jpg
f90a37fbd1bc334ff395c3ba14ce19dd.jpg