HƯỚNG DẪN CHAIN SOCKS5 VỚI PHẦN MỀM PROXIFIER


Để sử dụng tính năng này thì bạn phải xác thực trước bằng phần mềm GiamPing và phải là tài khoản VIP.

 • Chain SOCKS5 là một tính năng cũng tương tự như chain VPN, đó là sẽ kết nối thêm một máy chủ nữa nằm trong hệ thống của giamping.com, mục tiêu là tối ưu ping tốt nhất có thể.
 • Thay vì bạn chain VPN như bình thường, hoặc kết nối VPN trước rồi kết nối SOCKS5 sau, thì giờ đây giamping.com hỗ trợ luôn cả 2 kết nối SOCKS5 cùng một lúc.
 • Để chain SOCKS5 thì bản thân công cụ Proxy cũng phải hỗ trợ (Proxifier, Proxcap phiên bản mới nhất, Super Socks5 Cap, ….), tuy nhiên hiện tại thì Proxifier là sử dụng tốt nhất (vì có sẵn key, mấy bản kia chưa có key, ….), nên Admin sẽ hướng dẫn anh em sử dụng Proxifier để chain 2 kết nối SOCKS5.
 • Giới thiệu thêm về tác dụng khi chain:
  • Bình thường ping của bạn qua game đang chơi là >100ms.
  • Nếu kết nối Server A của giamping.com, ping xuống 60ms.
  • Khi chain thì sẽ có định tuyến khác:
   • Ping bạn đến server A của giamping.com là <5ms.
   • Ping từ server A của đến server B là 20ms.
   • Ping từ server B đến game đang chơi là 5ms.
   • Như vậy khi chain Bạn → server A → server B thì khi vào game ping sẽ ~30ms, tốt hơn bình thường.
  • Ví dụ cụ thể thêm về cách hoat động của SOCKS5 :
   • Bình thường bạn muốn kết nối SOCKS5 đến server A, thì bạn cần phải xác thực địa chỉ PublicIP của mạng Internet nhà mình trước, để server A hiểu là bạn đã có trong hệ thống và đang kết nối đến.
   • Sau đó bạn muốn chain thêm một node nữa trong hệ thống, thì kể từ đây toàn bộ các gói tin sẽ chuyển từ server A đến server B. Server B tất nhiên cần phải hiểu có địa chỉ của server A đang tồn tại trong hệ thống, chính vì vậy mà Admin mới hỗ trợ thêm tính năng đăng ký thêm chain Socsk5 là thế.
   • Tóm gọn lại để chain thì bạn cần làm 2 bước:
    • Xác thực địa chỉ PublicIP của bạn với hệ thống.
    • (Chain) xác thực địa chỉ IP của máy chủ nằm trong node đầu tiên với hệ thống.

a64311c1292edb6f42a3c4465bbd8e29.png
101fc5fc3c1b26c2a3508637bfc2f108.png
aa486b40ad0bb35d5c9459d5a839ed66.png
201b1b51ba07810efafc8f9fd1a56f8e.png
16d60aacfa1974f7da8126310e5aa9cf.png
582aff662cff01d944e09dbf96f8ce41.png
684dd995b15ae112202c2d477390686a.png