HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI SSTP TRÊN WINDOWS 10

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

https://download.giamping.com/GiamPingFullTunnelSSTP.pbk
Bạn chỉ việc tải về sau đó sử dụng trực tiếp, thay máy chủ muốn kết nối nếu cần.
00a6f1ad3a195bc750c6ad30f305da7b.jpg