UPDATE BỔ SUNG THÊM LẠI MÁY CHỦ HỒ CHÍ MINH FPT-IDC

Cập nhật trong danh sách thành VN10.