ADMIN CẬP NHẬT HỆ THỐNG AUTO SMS – HỖ TRỢ LUÔN CẢ CÁC ĐẦU SỐ ĐIỆN THOẠI MỚI CHUYỂN ĐỔI

Như anh em đã biết thì giamping.com có hệ thống SMS tự gửi thêm tài khoản về số điện thoại của bạn thay vì chỉ gửi qua email. Do tháng gần đây các nhà mạng tiến hành chuyển đầu số nên hệ thống SMS hoạt động có trục trặc với các số mới, nay mọi thứ đã bình thường, thanks anh em…