CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1061 CHO GIAMPINGVIP

Phiên bản này tối ưu thêm hiệu năng so với các phiên bản trước, giao diện cập nhật thêm thời gian Load.