CẬP NHẬT PHIÊN BẢN GIAMPINGVIP V1010 – HỖ TRỢ TÍNH NĂNG UDPSOCKS

  • Phiên bản này sẽ chính thức hỗ trợ UDPSOCKS, tính năng này sẽ giúp bạn Tunnel được các game dùng UDP ở các máy chủ không hỗ trợ UDP trực tiếp.
  • Ví dụ như máy chủ CN01, các kết nối TCP hoặc động hoàn toàn tốt, tuy nhiên UDP sẽ không hỗ trợ được, với tính năng trên thì bạn có thể Tunnel được UDP bằng máy chủ CN01.
  • Một số hình ảnh về phiên bản mới:

e2786f1af1258a6217f0e6125abeb050.png
04490f3f1cc51fb746857a1c5e863b76.png
27fe057b1d98a60fa1b0d9b0f06a9c03.png