Cập nhật thêm 1 dàn máy chủ Singapore phục vụ anh em chơi MU

Để đáp ứng sự ủng hộ rất lớn của anh em, Admin đã cập nhật thêm 1 dàn máy chủ Singapore được tối ưu xịn nhất cho game MU PlayPark. Các máy chủ này được thêm vào danh sách Legacy để phục vụ đa tác vụ từ VPN GPN cho đến SOCKS5. Cảm ơn anh em luôn ủng hộ giamping.com trong suốt 4~5 năm qua!

Tags: