HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG OPENVPN TRÊN ANDROID

Tải OpenVPN trên Google Play

Bước này thì quá dễ, bạn mở Google Play trên điện thoại, search "OpenVPN Connect" để tải ứng dụng về. Đây là ứng dụng chính hãng của OpenVPN, hiệu năng vượt trội so với các phần mềm VPN tự xây dựng khác.

1
Lấy cấu hình OpenVPN của giamping.com

Bạn truy cập ovpn.giamping.com để xem danh sách máy chủ hiện có và tải cấu hình của máy chủ muốn sử dụng về điện thoại. Mặc định thì bạn cứ tải profile port 1194 kết nối cho nhanh. Chừng nào mà mạng của bạn bị tường lửa chặn thì mới nên tải port khác.

2
Import file cấu hình và tiến hành sử dụng

Mở ứng dụng OpenVPN vừa tải về rồi nhấn vào nút OpenVPN Profile. Sau đó tiến hành import cấu hình máy chủ vừa mới tải về, nhập thông tin tài khoản VPN của giamping.com vào rồi kết nối sử dụng. Hình ảnh minh họa xem thêm ở dưới.

3

e238752ee1415e82cbb19d4d1a878b80.png
82fc5c3068380fda9ad9808e8f2b74e2.png
b7643d6ff9834dc0a0cd4347a261c600.png
db0c92940e2d8f9e617b863b21cb718d.png
e1eb9ea3e4bfbb84983893acc5886f53.png
1f93e30e9cd264c77562c6c70257fec7.png