HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG OPENVPN TRÊN IOS

Tải OpenVPN trên App Store

Bước này thì quá dễ, bạn mở App Store trên điện thoại, search "OpenVPN" để tải ứng dụng về.

1
Lấy cấu hình OpenVPN của giamping.com

Bạn truy cập ovpn.giamping.com để xem danh sách máy chủ hiện có và tải cấu hình của máy chủ muốn sử dụng về điện thoại. Mặc định thì bạn cứ tải profile port 1194 kết nối cho nhanh. Chừng nào mà mạng của bạn bị tường lửa chặn thì mới nên tải port khác.

2
Import file cấu hình và tiến hành sử dụng

Đối với IOS bạn có thể import nó vào luôn ứng dụng khi vừa download xong (rất tiện lợi), sau đó bạn chỉ việc nhập Tài khoản và Mật khẩu rồi kết nối và sử dụng như bình thường. Hình ảnh minh họa có thể xem thêm ở dưới.

3

1f9111997dc006ed05a09e3a1ca0dcc0.png
67c004bcd5adeffd425af5359e19daee.png
98f72308b7564ae0fc905cbe75764edc.png
8a095eaec7cc7bcf0688453e4419d385.png
adb69159ecd85dd82b562104fdcc8c95.png
197bdc86168f4554fbb03b7056f2399b.png
5778e89d3d3cd09c8c028299da5581d8.png