HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG OPENVPN TRÊN WINDOWS XP

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

Bạn nên sử dụng OpenVPN được tích hợp trong phần mềm GiamPingVPN để có hiệu năng cao nhất.

DOWNLOAD FILES CONFIG OPENVPN Tải cấu hình của máy chủ muốn kết nối về và chép vào thư mục config, nơi cài đặt OpenVPN.

2