HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI SSTP TRÊN WINDOWS 8

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

https://download.giamping.com/GiamPingFullTunnelSSTP.pbk
Bạn chỉ việc tải về sau đó sử dụng trực tiếp, thay máy chủ muốn kết nối nếu cần.
00a6f1ad3a195bc750c6ad30f305da7b.jpg