Hướng dẫn truy cập để chơi Lost Ark Japan và giảm ping hiệu quả nhất miễn phí 2020

  • Download GIAMPING về: https://giamping.com/download/
  • Cài đặt vào và mở lên, đăng ký tài khoản miễn phí nếu chưa có.
  • Chọn máy chủ JP01 hoặc JP05 rồi kết nối VPN là vào được trang chủ. Ping ingame 6x đến 7x.
  • Để dùng tính năng GPN (chỉ fix đúng game, không fake cả máy) thì anh em gia hạn cho tài khoản để kích hoạt.
  • Mức giá rất phải chăng, 100k được 50 ngày.
Tags: