NÂNG CẤP MÁY CHỦ TRONG HAI NGÀY 07~08 THÁNG 04/2019

Để nâng cao thêm chất lượng phục vụ, Admin tiến hành nâng cấp máy chủ GiamPingVIP để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của anh em, thanks.

Trong thời gian nâng cấp, tất cả mọi dịch vụ đều không ảnh hưởng.