THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP HỆ THỐNG AUTOSMS MỚI – SỬ DỤNG TRỰC TIẾP SỐ CỦA ADMIN

Kể từ khi hệ thống viễn thông chuyển đổi đầu số thì các nhà cung cấp dịch vụ SMS Gateway thường hay bị miss SMS, chính vì vậy Admin đã tự thiết kế lại hệ thống AutoSMS mới của riêng giamping.com/maxping.net (không liên kết với bên thứ 3 nữa), anh em khi nhận SMS thì sẽ nhận trực tiếp từ số điện thoại VIP của Admin luôn xD 0986098600./.