BỔ SUNG THÊM MÁY CHỦ VIỆT NAM HỖ TRỢ TỐI ĐA CHO ANH EM KHU VỰC MIỀN BẮC VÀ CÓ MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ TÊN MÁY CHỦ VPN

Admin cũng đã hỗ trợ rất nhiều anh em ở khu vực miền Bắc qua Remote, và nhận thấy vấn đề định tuyến khu vực này có vấn đề, nên quyết định bổ sung một máy chủ Việt Nam nữa, máy chủ này tương tự như máy chủ vn03.giamping.com. Được tối ưu định tuyến rất tốt với các máy chủ đặt ở khu vực SEA, các anh em khu vực miền Bắc khi kết nối máy chủ mới ping sẽ giảm xuống còn khoảng 40ms cho tất cả các game được đặt ở Singapore (~1ms khi ping vào máy chủ).

Sau một vài ngày thử nghiệm, Admin quyết định xóa sổ máy chủ hk02.giamping.com vì không đạt được yêu cầu đề ra, thay vào đó Admin sẽ đổi máy chủ vn04.giamping.com hiện tại thành máy chủ hk02.giamping.com (để anh em hiểu là máy chủ này được tối ưu chơi các game ở China và Quốc Tế).

Máy chủ mới được bổ sung sẽ được đặt tên là vn04.giamping.com thay cho máy chủ trước. Đặc biệt máy chủ vn04.giamping.com mới phối hợp rất tốt với máy chủ sg02 và máy chủ hk02 mới, khi cần chơi các game quốc tế, bạn có thể chain từ máy chủ vn04 mới đến 2 máy chủ này.

Tất cả thay đổi sẽ áp dụng từ ngày 14/11/2016.