THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ VN04 – TỐI ƯU ĐI CHINA-TAIWAN-JAPAN-US-EU

Máy chủ vn04.giamping.com sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm ngày hôm nay 11/11/2016. Máy chủ này đã được Admin định tuyến tối ưu toàn cõi Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu, đây là máy chủ được xem là  tốt nhất của giamping đến thời điểm hiện tại. Vì tính chất bảo mật và hiệu suất sử dụng, máy chủ vn04 chỉ hỗ trợ giao thức SSTP và OpenVPN.

a19222425c87bcf64ec29e1970745f21.png
2436f8b1100e01c02bedf775483bd6d9.png
d595a77a6944248b16801c182fed961a.png
207643756e612da78ddccdf87966821e.png