CẬP NHẬT IP MỚI CHO MÁY CHỦ CN03.GIAMPING.COM

Admin cập nhật IP mới cho máy chủ này, các anh em ở TQ và ở ngoài TQ có thể kết nối với ping thấp nhất./.