CẬP NHẬT IP MỚI CHO MÁY CHỦ TRUNG QUỐC

Updated 20 tháng 12 năm 2018.