ADMIN BỔ SUNG THÊM CÁC MÁY CHỦ CHINA, INDONESIA VÀ MALAYSIA ĐỂ PHỤC VỤ ANH EM

Cảm ơn anh em đã ủng hộ GIAMPING.COM. Các máy chủ được update mã định danh mới như sau:

China: cn01.giamping.com

Indonesia: id01.giamping.com

Malaysia: my01.giamping.com