HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI L2TP TRÊN WINDOWS 7

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

Giao thức L2TP nên ưu tiên sử dụng trên các thiết bị di động.

Khi thiết lập cần phải có PreShared-Key (giamping).

13ed6ab41ec132709fe56a3ae71329b2.jpg
21602ca8658ed42ac0313d9f4c00df8d.jpg
6fc9ea1ed06a27c4eaf3793cbb2ce2a0.jpg
84b755de028221222794bac2b3599cba.jpg
b03c3cf0626813629b9deb195932f6b4.jpg
f8834f029f090132af2e736add278af8.jpg
830ee2d1a626c6f6cad43d9f2c4981be.jpg
e0ede48424919dcd321e48d8340b2132.jpg
55a9c3b04e0cfd06543a115d81930617.jpg
3e1ae2818467eb66a36765c41c6b8313.jpg
87f106d59efd8af02a3d2150ff061735.jpg
9b8c6540b77cede5f9673afce4cdd740.jpg