HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI L2TP TRÊN WINDOWS VISTA

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

Giao thức L2TP nên ưu tiên sử dụng trên các thiết bị di động.

Khi thiết lập cần phải có PreShared-Key (giamping).

ca93ec7979aa79e843d1f72f583f28e9.jpg
db727c3ebc05b1bcd566bfe277280628.jpg
281e57727b182e76dc5a5eb0b2d54c07.jpg
b805bb77b0a134893853ccea3281ca23.jpg
04948e9a68952705996aff8635854939.jpg
b0ba9f1b3e8d3114eb823dbcf2d717e1.jpg
aaa8fe413370de074536687cebbf6763.jpg
f1eaf9716c313b69a4a1798e2fcf58f7.jpg
9cbb42ee3c11ff17170f4e3354fa423e.jpg
18bbd2b594ad0d45c42beccec688790f.jpg
f12761c5b996554346bf7a38ec60be2f.jpg
dbefcf51beeba22f886ad363a8167d60.jpg
fe28485981d9bf3063dc8027921b26be.jpg
65a9fc9e3919be90bd72cdf0ca14fc54.jpg