HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI L2TP TRÊN WINDOWS XP

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

Giao thức L2TP nên ưu tiên sử dụng trên các thiết bị di động.

Khi thiết lập cần phải có PreShared-Key (giamping).

c0f7dd6c32c3e4f576697af74113f120.jpg
d0741e39e03888176597242717518b4c.jpg
30275d1ca61b0cfa245b9a8b53b237fb.jpg
9dffd52704b6f210090720b1519da744.jpg
d879ef9a6326590c5c4522d2728f9f5d.jpg
8beb610089a41232fbaa7f44d1838b01.jpg
c4aa0fdcbad08f4ffd4cfc2976e7ee86.jpg
0bffc0c737a8a0cda05dc7a56bfad1e2.jpg
45bc9687e510e40721a84f752dd8f972.jpg
800d847e1ac9362075241f4bf0c49e9b.jpg
05d7795de7bbf11db9f6f1b9803206d9.jpg
ba80f9e521414d953103a3a3f46e6374.jpg
683e381db9e839a6a01de2b29fb60a44.jpg
07d17a3a608e41aea12190e8551f8041.jpg
5036d8d8b935c322175ba80efccfb695.jpg