HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI L2TP TRÊN WINDOWS 8

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

Giao thức L2TP nên ưu tiên sử dụng trên các thiết bị di động.

Khi thiết lập cần phải có PreShared-Key (giamping).

346eafd6ce8a731dd0c138914aa722cf.jpg
ad1585f987724b4f0d220bc353a8696a.jpg
a2d1126aa80a7fdaeb1cc8a10b01f99e.jpg
d91152f502eedba20aa87738814bebd8.jpg
f52325906deb8a303afd831b859153c4.jpg
2ce958e3a4ab3e84d4fb377ad688046a.jpg
9b064327781c9327c0dceca58c98ca02.jpg
67aab584881d888e95016d94d04ed229.jpg
9a0ceae256e8490105dfdd14af2a7305.jpg
6a7dc0117a36890f02686cf3e7883c1b.jpg
733c1a838d8bfa24dc0c0e21a8b53f4c.jpg
ff6e81b4c89ee794370410f8da8e6c1c.jpg
524b5ea84a05a35f206e8b136674702c.jpg