HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI L2TP TRÊN WINDOWS 10

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

Giao thức L2TP nên ưu tiên sử dụng trên các thiết bị di động.

Khi thiết lập cần phải có PreShared-Key (giamping).

05756f0325e3cb551f27be9a78a851c3.jpg
e0c74583d5277dd920ce37c16c4257c9.jpg
6e5a90f4eb3cc3d630b6a4023fe4e691.jpg
3a12465098c3c8f7813bd07256290113.jpg
86a1267af4b6e274daa75061bbe7bbca.jpg
d63d15c3442e737e7dbaa910f2d0344e.jpg
52185c812d5c963dba9d4d443afe5c32.jpg
b6c3265243466411f5ea8a08d665124f.jpg
0d47658ed388ce229fb506deaa3b8b11.jpg
1e123acb679441d7f363e9c75692827c.jpg
8ece5023c4ff5cc2f941a018fd125e65.jpg
f7e3304b6e6d544f0deefb03f6f872ac.jpg
ad5c484cd2cccfe922d154f345a09954.jpg
12032606a884d37e961c233406a7cb4d.jpg
74e64275a7f85285ff294a6e9e858ec2.jpg