HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG PROXIFIER


Khi nào bạn sẽ muốn sử dụng Proxifier?

  • Muốn cài đặt nhanh gọn lẹ và sử dụng ngay mà không cần Restart máy (có sẵn key).
  • Tùy chỉnh Rules đơn giản và dễ dàng (thêm file thông qua đường dẫn hoặc nhập chính xác tên của app).
  • Tự động tunnel ngay khi mở app.