HƯỚNG DẪN GIẢM PING GIẢM LAG GIẢM DELAY VÀ TỐI ƯU ĐỐI VỚI GAME BLACK SQUAD TRÊN STEAM

  • Để giảm ping cho game này thì đơn giản nhất là dùng VPN, hoặc muốn giảm ping mạnh nhất thì dùng SOCKS5 thông qua GiamPingVIP.
  • Do game có cả máy chủ JP và SG, nên tùy theo server game muốn chơi mà mình sẽ chọn máy chủ giảm ping cho phù hợp hoặc chọn máy chủ cùng quốc gia với game.
  • Chúc anh em chơi vui vẻ.
  • Tải soft ở đây: https://giamping.com/phan-mem-giampingvpn/

c0eae51ef734b4739e39eba981818ee6.png
0ff4c473adb8d091a2f14091ce60287f.png