HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KẾT NỐI PPTP TRÊN WINDOWS 7

Nếu bạn gặp khó khăn thì hãy cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer, sau đó liên hệ hỗ trợ cung cấp ID/PASS Remote.

https://download.giamping.com/GiamPingFullTunnelPPTP.pbk
Bạn chỉ việc tải về sau đó sử dụng trực tiếp, thay máy chủ muốn kết nối nếu cần.
e9efdf993ebce6b60f20ed732f3d5326.jpg