MỞ LẠI HỆ THỐNG DONATE TÀI KHOẢN TỰ ĐỘNG BẰNG THẺ CÀO

Để dễ dàng hơn cho anh em trong việc Donate, Admin tích hợp lại hệ thống nạp bằng thẻ cào. Hy vọng sẽ giúp anh em dễ dàng hơn trong việc Donate tài khoản, thanks anh em.