CHÍNH THỨC RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ★VIP★ LONG-TERM

★VIP★ LONG-TERM là chương trình nhằm tạo điều kiện hợp tác với các anh em muốn sử dụng lâu dài với giamping.com; thay vì nếu anh em Donate mỗi lần một tài khoản VIP thì mức giá mặc định là 100k/tháng, với chương trình LONG-TERM này mức giá sẽ chỉ còn 50k/tháng…

Thông tin chi tiết, anh em xem thêm ở đây: https://giamping.com/tai-khoan-%E2%98%85vip%E2%98%85-long-term/