HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG SOCKSCAP64


Khi nào bạn sẽ muốn sử dụng SocskCap64?

  • Muốn sử dụng nhanh gọn lẹ mà không cần phải Setup.
  • Tùy chỉnh Rules đơn giản và dễ dàng (thêm file thông qua đường dẫn hoặc kéo app vào giao diện của SocksCap64).
  • SocksCap64 hoạt động bán tự động, bạn cần tunnel app nào thì double-click vào app đó, chứ không hoàn toàn tự động.


ec568640922198cb8822c5c775af0adb.png
d4940749d7eb979d6ab0cd417dedf185.png
c4482a8d2b3a5948216c8a6bde2cd395.png
9da871a0cffefe59313b767bd69e5e18.png
9641e0b1274c7256868c3c8161db53c4.png
6ffc495c6e05324f8e8cd15da5582f3d.png