THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHÀ CUNG CẤP MÁY CHỦ BẢO TRÌ FIX LỖI MELTDOWN & SPECTRE

Chắc anh em nếu có đọc báo cũng biết về lỗ hổng Meltdown & Spectre này. Nhà cung cấp máy chủ có thông báo với Admin là họ sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ hệ thống tuần tự trong khoảng 2 tiếng (có thể sớm hơn nhiều). Thời gian bảo trì dự kiến là 21h ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Việc bảo trì này sẽ ảnh hưởng đến các anh em dùng SOCKS5 (VPN không ảnh hưởng do nằm ở hệ thống khác). Vì vậy trong thời gian trên nếu không chứng thực được, vui lòng quay lại sau.