KÊNH DONATE QUA PAYPAL ĐÃ HOẠT ĐỘNG LẠI BÌNH THƯỜNG

  • Hiện tại kênh PayPal đã hoạt động bình thường, anh em có thể sử dụng để Donate tài khoản.
  • Kênh thẻ cào theo như tin được biết thì có thể sẽ bị đóng băng không cho trao đổi thành dịch vụ trong một thời gian tương đối lâu nữa.